Rozmetadlo UPR4

Kapacita nádrže: 3 200 l

Kapacita nádrže s nadstavbou: 4 600 l

Nosnosť: 4t

Vlastná hmotnosť: 1 600 kg

Súprava kolies: jednoosová

Max. rýchlosť: 40km/hod

Brzdy: dvojbodové

Max. šírka rozhadzovania: 36 m

Min. účinnosť hydraulic. oleja: 48 l