Pomalobežné mobilné drviče Pronar sú určené na predspracovanie všetkých druhov materiálov: komunálneho a stavebného odpadu, paliet, sutiny, dreva, zeleného odpadu, kríkov, koreňov a objemných materiálov. Stroje sú mobilné, takže majú schopnosť rýchlej prepravy na akékoľvek miesto, čo zvyšuje rozsah použitia stroja. Prepravu po verejných komunikáciách je možné realizovať pomocou nákladného auta alebo na podvalníkových prívesoch. Vysoká efektivita a jednoduchá údržba sú jednou z najväčších výhod našich strojov.

Dostupné modely: