Kombinovaná zostava DUO ALFA

Typ stroja DUO ALFA 3,0
Sada Diskové brány+sejačka
Pracovný záber (m) 3,0
Počet diskov 24
Typ diskov Jemne ozubené ø 460
Hmotnosť so zákl. valcom 950 kg
Hmotnosť bez valca 730 kg
Typ valca v štandarde Rúrkovitý valec R 540×9
Kapacita sejačky (l) 450 l
Množstvo výsevných radličiek (ks) 24
Hmotnosť (kg) 880
Potrebný príkon (HP) 120-140